Parlakçı’dan yeni müfredata tepki!

  Parlakçı’dan yeni müfredata tepki!

Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Ömer Parlakçı, yeni eğitim müfredatının eleştirel düşünmeyi engellediğini savundu.

Ömer Parlakçı, mevcut eğitim müfredatının sorgulamayan ve eleştirel düşünceye yer vermeyen nesiller yetiştirmeye yönelik hazırlandığını iddia etti. Parlakçı, “Yaratıcı ve eleştirel düşünen, üretici, toplumsal sorunlara duyarlı, kendine güvenen, demokrasiyi özümsemiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programları oluşturmak temel hedef olmalıdır” ifadesini kullandı.

Ömer Parlakçı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2005 ve 2017 yıllarında önemli değişiklikler yaparak defalarca revize ettiği eğitim müfredatına en son değişikliklerin taslak olarak 26 Nisan 2024 tarihinde yayınlandığını, ardından 27 Mayıs 2024'te Milli Eğitim Bakanı tarafından onaylandığını belirtti. Parlakçı, müfredat değişiklikleri sürecinde şu görüşleri dile getirdi: “Müfredatta nasıl bir değişiklik önerildiğinin bütün yönleriyle, bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak, çeşitli yönleriyle tartışılarak belirlenmesi gerekir. Ancak MEB her zaman olduğu gibi sürecin başından sonuna kadar, ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda 'ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket etmeye devam ediyor. Eğitim sisteminde yaşanan dönüşümler, içinde bulunulan ekonomik, toplumsal ve siyasal sistemin gelişim süreçlerinden bağımsız değildir. Bir ülkenin eğitim sistemi, bir bütün olarak içinde yaşanan toplumun gerçekliğini yansıtır” dedi.

Eşitlikçi, adalet duygusu gelişmiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen anlayışın hakim olmasını söyleyen Parlakçı,  “ Eğitim müfredatı hazırlanırken çocuk haklarını gözeten, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, cinsiyet eşitliği ve özgürlüğünü esas alan, ekolojik eğitim programlarının oluşturulması gereklidir. Bu çerçevede yaratıcı ve eleştirel düşünen, üretici, toplumsal sorunlara duyarlı, kendine güvenen, demokrasiyi özümsemiş, insan hak ve özgürlüklerini ön planda tutan, eşitlikçi, adalet duygusu gelişmiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programları oluşturmak temel hedef olmalıdır. Bu nedenle bu müfredat geri çekilmelidir” ifadelerine yer verdi.

14.06.2024 (Haber Merkezi)